susenie tatransky profil

PROCES SUŠENIA DREVA

Proces sušenia reziva na ďalšie spracovanie

Sušenie dreva radíme do kategórie hydrotermických úprav dreva. Účelom sušenia dreva je odstránenie prebytočnej vlhkosti z dreva do okolitého prostredia. Po spílení má drevo vlhkosť okolo 60%. Túto vlhkosť je potrebné znížiť na vlhkosť okolo 12%, ktorá je vhodná na opracovanie a následné používanie vo výrobe.