zrubovy profil

MONTÁŽ ZRUBOVÉHO PROFILU

Montážne pokyny pre exteriérové obitie stien na fasádu

Montáž drevenej fasády je pre stolárov, tesárov alebo aj zručného majstra vcelku jednoduchá vec. Je však potrebné mať od projektanta alebo architekta presnú skladbu roštu, izolačné vrstvy a aj konečnú skladbu fasády vrátane detailov. Projekt by mal byť postavený tak, aby bol rosný bod v miestach, kde nemôže urobiť škody – teda mimo izoláciu a tam, kde môže byť tiež dobre odvetrávaný.

S tým súvisí aj nutnosť dodržania projektu pri realizácii a tiež použitie vhodných (a pre tieto účely schválených) materiálov – izolácie, hmoždiniek, skrutiek a pod. Drevená fasáda je vystavená množstvu rôznych vonkajších vplyvov, napr. silnému vetru, zmenám vlhkosti vzduchu a zrážkam. Iba správne vyprojektovaná a montovaná drevená fasáda je schopná všetkým nepriaznivým vplyvom dlhodobo odolávať, v opačnom prípade môže dôjsť nielen k estetickým, ale aj funkčným poruchám (a tieto sa môžu dostaviť veľmi rýchlo).

Podkladový montážny rošt

Rošt musí byť vytvorený tak, aby za fasádou mohol prúdiť vzduch smerom nahor a aby mohol hore unikať. Rozstup roštu musí byť primeraný hrúbke fasádneho profilu a treba zohľadniť, či ide o profil s perom a drážkou alebo bez nich.
Hranoly roštu by mali byť (je to vhodné u mokrého reziva, u KVH a sušených nie je nutné) ošetrené proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam a niekedy aj náterom.
Ku konštrukcii roštu odporúčame používať drevo so zodpovedajúcim stupňom vlhkosti, nesušené stavebné rezivo je pre takéto použitie nevhodné – môže sa krútiť.
Dbajte na to, aby bola spodná konštrukcia rovná. Odporúčame použiť olovnicu a vodováhu, väčšie nerovnosti (kamene, zvyšky omietky) odstráňte, menšie vyrovnajte drevenými kolíkmi, umiestnenými pod nosné laty v mieste upevnenia hmoždinkami.

Montáž fasády

Pre montáž fasád existuje niekoľko veľmi dôležitých zásad:
A. zrubový profil sa pri vodorovnom pokladaní dáva vždy perom hore
B. zrubový profil nikdy nesťahujte, pri vyššej vlhkosti by mohlo dôjsť k vytláčaniu fasády
C. pri spájaní sa musia pretrieť rezy a aj čelné konce povrchovou ochranou, pretože nimi vniká vlhkosť do zrubového profilu najrýchlejšie
D. pri kotvení vždy používajte kvalitné dlhodobo nekorodujúce materiály
E. nezapúšťajte skrutky pri pripevňovaní fasádnych profilov príliš hlboko do dreva
F. na koncoch zrubového profilu si predvŕtajte otvory pre skrutku, prípadne ho kotvite minimálne 50 mm od konca, zabránite tým neskoršej tvorbe trhlín
G. spodné a horné zakončenie fasády je potrebné opatriť mriežkou, aby sa zabránilo vniknutiu hlodavcov, vtákov a hmyzu

Fasádny zrubový profil s perom a drážkou možno kotviť dvoma spôsobmi:


A. do pera pozinkovanými kolárskymi klincami alebo nastreľovacími klincami s dĺžkou min. 40 mm a viac (tzv. skrytý spôsob)
B. podľa šírky zrubového profilu jedným alebo dvoma skrutkami z nekorodujúcej ocele. Pri tomto (tzv. viditeľnom) spôsobe je potrebné dbať na to, aby skrutky boli presne v rovine, len tak dosiahnete to, že bude obklad po estetickej stránke naozaj krásny

Fasádne zrubové profily bez pera a drážky možno tiež kotviť dvoma spôsobmi:


A. špeciálnymi nerezovými príchytkami alebo drevenou montážnou lištou, ktoré sa zozadu dvoma skrutkami prichytia na profil a škárou medzi profilmi sa ukotvia na rošt (neviditeľný spôsob kotvenia, efektný, ale finančne náročnejší)
B. podľa šírky zrubového profilu jedným alebo dvoma skrutkami z nekorodujúcej ocele. Pri tomto (tzv. viditeľnom) spôsobe je potrebné dbať na to, aby skrutky boli presne v rovine, len tak dosiahnete to, že bude obklad po estetickej stránke naozaj krásny.

Rohy fasády a špalety možno urobiť minimálne tromi spôsobmi:

A. prekrývaný – všetky rohy sa zakryjú buď masívnou rohovou lištou, alebo dvoma k sebe kolmo zlepenými doskami, tvoriacimi masívnu rohovú lištu. Nevýhodou tohto riešenia je zatekanie vody pri daždi a vetre, zlé schnutie a následná krátka životnosť
B. priznaný – zrubový profil sa spojí k sebe pod uhlom 45 stupňov, ale nedorazí sa celkom, nechá sa medzi nimi rovnomerná medzera cca 3-5 mm, aby po daždi čelné konce rýchlo uschli. Výhodou je vysoká životnosť
C. segmentový – používa sa najčastejšie pri tzv. segmentovej fasáde, kedy sa zrubový profil nenastavuje, ale rozdelí zvislo vyčnievajúcimi výstupmi, medzi ktoré sa spája. Tieto výstupy potom tvoria aj roh fasády